Despre mine

Oleg Cernei

Studii
– Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie;
– Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti. Specialitatea — expert în relaţii internaţionale şi integrare europeană;
– Institutul European de Studii Politice, Chişinău-Strasbourg.

Angajări sociale
1992–1994 — Liga Studenţilor a Universităţii de Stat din Moldova, preşedinte;
1993–1996 — Liga Studenţilor din Moldova, preşedinte;
1995–1997 — Consiliul Naţional al Tineretului, vicepreşedinte;
2004–prezent — Forul Tinerilor “NOUA MOLDOVĂ”, Director Executiv.

Stagieri
1994 — Cursuri de instruire pentru liderii de tineret, Paris, Franţa;
1995 — Conferinţa Internaţională de combatere a rasismului, xenofobiei şi intoleranţei, Sinaia, România;
1996 — Conferinţa Internaţională Studenţească, Chişinău;
1997 — Colocviu Internaţional privind minorităţile etnice, Bucureşti, România;
1997 — Curs de instruire: “Formare de formatori — Dezvoltare de Parteneriate” Chişinău;
1998 — Seminar: “Rolul organizaţiilor neguvernamentale într-o societate democratică”, Chişinău, Moldova;
1999 — Şcoala Internaţională de Iarnă privind Drepturile Omului, Warsawa, Polonia;
1999 — Conferinţa internaţională: “Alternativele soluţionării litigiilor între autorităţile administrarive şi instituţiile private: conciliere, mediatizare şi arbitraj”, Lisabona, Portugalia;
2004 — Vizită de studiu privind managementul gestionării fondului locativ şi politica de termoficare în Cehia şi Polonia.

Activitate profesională
1998–2000 — expert, coordonator de proiect privind monitorizarea respectării drepturilor omului de către autorităţile administraţiei publice, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova;
2001–prezent — Director Executiv al Consiliul Municipal al Asociaţiilor Proprietarilor de Locuinţe Privatizate — membri-persoane juridice: 520 de asociaţii şi 250 de cooperative de construcţii a locuinţelor, 20 de asociaţii condominiale;
2003–prezent — Consilier Municipal, Secretar al Comisiei Ecologie şi Gospodărie Locativ-Comunală al Consiliului Municipal Chişinău;
2004–prezent — Consiliul Consultativ al Organizaţiilor Neguvernamentale de Protecţie a Drepturilor Consumatorului;
2004–prezent — Consiliul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale din Moldova, reprezentantul sectorului Protecţia Consumatorului.

Căsătorit, un copil.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: