Oleg CERNEI, consilier municipal AMN: „GUVERNUL A ÎNCĂLCAT GRAV CARTA EUROPEANĂ A AUTONOMIEI LOCALE”

Interviu cu Eleonora Cernat sursa AMN

Oleg Cernei„Cabinetul de miniştri a procedat în stilul stalinist: mai întâi a făcut totul ca să-i lase pe chişinăuieni să îngheţe, folosind „Termocom”-ul şi pe Muşuc pe post de scule pentru şantaj, ca apoi să vină ca „salvator”. Însă oamenii informaţi nu pot fi duşi de nas şi înţeleg cine s-a făcut vinovat de toată măgăria cu agentul termic”.

ANTOCEL NU MAI ARE COMPETENŢA DE ADMINISTRATOR DIN OFICIU AL „TERMOCOM”-ULUI ÎN BAZA LEGII

La 11 noiembrie curent, Consiliul municipal Chişinău, prin voturile PCRM, PPCD, PL, a votat Memorandumul privind depăşirea crizei termoenergetice din mun. Chişinău. Fracţiunea AMN a votat împotriva acestui document, fiind învinuită de presa loială partidului de guvernământ că doreşte ca chişinăuienii să îngheţe de frig în case. Despre acest subiect, despre jocurile murdare, speculaţiile care se fac în jurul complexului termoenergetic din capitală am discutat cu Oleg Cernei, consilier municipal AMN.

– Dle Cernei, de ce Fracţiunea Alianţa „Moldova Noastră” din CMC a votat împotriva Memorandum-ului?

– Aşa-numitul Memorandum pentru depăşirea crizei termoenergetice din mun. Chişinău a fost propus în urma discuţiilor care au avut loc între „Moldova-Gaz”, „Termocom” şi Eduard Muşuc, preşedintele CMC. De fapt, Muşuc a fost doar un fel de curier între guvern şi mun. Chişinău. La 11 noiembrie, la ora 16.00, guvernul, prin declaraţia sa, a decis, în numele CMC, rebranşarea şi demararea sezonului de încălzire în sectoarele Buiucani şi Centru din Chişinău. Însă orice act elaborat de guvern trebuie coordonat cu autoritatea publică locală. Iar în ceea ce priveşte faptul că noi nu am votat pentru demararea sezonului de încălzire, sunt declaraţii lipsite de orice logică, în primul rând, pentru că în acest Memorandum nu este nici un punct în care să se vorbească despre problema branşării la gaze naturale, adică nu are nimic în comun cu sezonul de încălzire. Căci branşarea fondului locativ la agentul termic se face în baza contractelor semnate între „Termocom” şi gestionarii fondului locativ. Consumatorii casnici, gestionarii fondului locativ au achitat integral datoria curentă, în proporţie de 107%. Deci, „Termocom” nu avea nici un motiv să nu branşeze fondul locativ la căldură. Iar cei care şi-au asumat o asemenea responsabilitate şi au votat acest Memorandum pur şi simplu au implicat CMC în fraudarea bugetului municipal.

– O întrebare care îi frământă pe mulţi cetăţeni. Ce drept are „Moldova-Gaz” să şantajeze primăria?

– „Moldova-Gaz” nu are nici un fel de relaţii contractuale cu primăria, ci are contracte de furnizare a gazelor naturale încheiate cu „Termocom”, CET 1 şi CET 2. Rezultă că administraţia mun. Chişinău nu are legătură cu acest subiect. Iar în perioada 5-12 noiembrie, timp în care au fost debranşate de la sursa de gaze naturale Centrala termică sud şi Centrala termică vest, care aparţin „Termocom”-ului, a fost o imixtiune directă a Guvernului Moldovei în activitatea administraţiei publice locale. Şi toate declaraţiile făcute de guvern precum că ei au elaborat măsuri economico-financiare extraordinare prin care vor redresa situaţia în mun. Chişinău, că datorită lor reîncepe sezonul de încălzire sunt doar nişte minciuni. Iar faptul că se implică în aceste relaţii este o încălcare gravă a Cartei europene a autonomiei locale. Şi încă ceva: prin acest Memorandum, „Moldova-Gaz” are cale deschisă ca pe seama datoriilor pe care le are „Termocom” să solicite în instanţa de judecată reţelele magistrale şi toată proprietatea SA „Termocom”. Cum s-a întâmplat, de altfel, cu reţelele de gaze din R.Moldova care au fost privatizate de „Moldova-Gaz”.

– Să revenim la Memorandum: în general, ce e stipulat în acesta şi ce capcane ascunde?

– În Memorandum scrie că CMC se obligă să achite plata pentru agentul termic şi apa caldă livrate de SA „Termocom” până la sfârşitul anului 2008, în valoare de 208 mln. de lei, inclusiv datoria curentă care, care este, la ora actuală, de 148 mln. de lei, şi diferenţa de tarif pentru luna noiembrie a.c, de 60 mln. lei. În plus, CMC va solicita guvernului un împrumut în valoare de 70 mln. de lei, rambursabil până la sfârşitul anului 2008, şi va asigura rectificarea bugetului etc. În afară de aceasta, CMC va asigura, prin intermediul Direcţiei generale finanţe, contractarea, până la sfârşitul anului curent, a unor credite de la bănci comerciale. E interesant că deja s-au stabilit şi băncile, ceea ce este foarte grav. E vorba de Banca de Economii, al cărui director este consilierul comunist Gaţchevici, de unde se solicită să luăm un credit de 30 mln. lei, de la Banca Socială – 20 mln. lei şi de la Victoriabank – 50 mln. lei. Apoi, CMC se obligă să ajusteze tariful la energia termică şi apă caldă până la 21 noiembrie 2008. Deci, tariful să fie majorat până la 740 de lei, din care consumatorii casnici să achite 540 de lei, iar diferenţa de 200 lei să fie compensată în întregime din bugetul municipal. Este o povară dublă pentru bugetul municipal, în comparaţie cu ceea ce a fost până la adoptarea acestui memorandum, căci vor trebui achitate compensaţiile pentru păturile sărace şi diferenţa de tarif. CMC trebuie să mai prevadă suplimentar în bugetul municipal pentru 2009 acoperirea diferenţei de tarif proporţional până la sfârşitul sezonului de încălzire, în valoare de 120 mln. lei. Cumulând toate aceste sume, pentru anul 2009, vor trebui plătite „Termocom”-ului 600 mln. de lei, ceea ce constituie circa 40% din bugetul mun. Chişinău. Iată ce se ascunde în acest memorandum.

– Şi „Termocom”-ul ce obligaţii are?

– Să asigure calitatea serviciilor prestate în conformitate cu actele normative, lucru pe care oricum trebuie să-l facă. Să asigure achitările facturilor pentru sursele energetice, inclusiv gaze naturale, să transfere în conturile SA „Moldova-Gaz”, CET 1, CET 2 mijloacele financiare primite de la primărie, să prezinte CMC cererea de ajustare a tarifului pentru energia termică. Să prezinte un plan de acţiuni în vederea reducerii în următorii cinci ani a pierderilor în reţea până la nivelul de 16% etc. Deci, obligaţiunile „Termocom”-ului sunt nişte responsabilităţi ridicole, în batjocură faţă de CMC.

– Iar „Moldova-Gaz”…?

– „Moldova-Gaz” va relua livrarea gazelor naturale, va asigura continuitatea livrării gazelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi e în drept să limiteze volumul de gaze naturale pentru producerea energiei termice în caz de neîndeplinire a prevederilor prezentului Memorandum în termenele stabilite. E punctul cel mai grav prin care primăria municipală devine o subdiviziune a „Moldova-Gaz”. Adică, în cazul în care noi nu luăm un credit, nu ajustăm tariful, va urma debranşarea. Mai este aici un punct interesant: CMC va asigura creşterea veniturilor bugetare prin organizarea concursurilor investiţionale privind licitaţiile funciare. Adică, noi trebuie să vindem 35 ha de teren, pentru ca să plătim aceşti bani în contul datoriilor către „Moldova-Gaz”. Toate aceste obligaţiuni cumulate sunt o mare povară pentru mun. Chişinău.

– Toamna aceasta, în urma unor studii separate, compania suedeză „Sweko” a calculat un tarif la agentul termic de 817/Gcal, IDIS „Viitorul” a ajuns la tariful de 651 de lei, iar „Termocom”-ul cere 842 de lei, tarif calculat de ANRE. Care totuşi este preţul real al unei gigacalorii?

– Este interesant faptul că aceste două instituţii cu autoritate în mediul societăţii civile au prezentat două studii foarte diferite. Apare un paradox – unde sunt cei 200 de lei diferenţa dintre cele două tarife? Şi noi, consilierii, suntem în dilemă în privinţa tarifului corect calculat. Acum apare o altă întrebare: care dintre fracţiunile din CMC îşi va asuma responsabilitatea să aprobe majorarea tarifului la energia termică? De fapt, cei care au votat acest memorandum şi-au asumat responsabilitatea de a majora tariful. De aceea, propunerea AMN este ca la momentul actual problema tarifului să fie delimitată de problema datoriilor către „Termocom”, căci, în ajunul campaniei electorale, CMC nu este capabil să aprobe un nou tarif.

– Cât timp „Termocom”-ul poate să se mai afle în insolvabilitate?

– Conform legii privind insolvabilitatea, procedura de reorganizare se aplică de instanţa de judecată în temeiul hotărârii adunării creditorilor. În acest caz, creditori sunt „Moldova-Gaz”, CET 1, CET 2, „Apă-Canal, „Union Fenosa”. Durata procesului planului se stabileşte în baza hotărârii adunării creditorilor şi nu poate depăşi trei ani. Iar în cazul când debitorul este de importanţă vitală pentru economia naţională, cazul „Termocom”-ului, prin decizie de guvern, durata procedurii planului poate fi stabilită pe un termen de până la cinci ani. La „Termocom”, procesul a demarat în 2001. Acum e 2008. Există vreo hotărâre de guvern prin care a fost prelungită perioada de insolvabilitate de la 3 la 5 ani? Nu există. În această situaţie, apare întrebarea: de ce Judecătoria economică, judecătorul Boris Bârcă, nu emite o încheiere prin care se încetează procedura de reorganizare, în baza legii insolvabilităţii, şi „Termocom”-ul să revină în subordinea CMC, fiindcă 71% din acţiuni sunt ale municipiului Chişinău? Din informaţia pe care o deţinem, administratorul SA „Termocom”, conform unui articol din Legea insolvabilităţii, cuantumul remuneraţiei şi al cheltuielilor ce urmează a fi restituite administratorului este stabilit de comitetul creditorilor prin încheierea instanţei de judecată, remuneraţia administratorului se calculează în cuantum de cel mult 3% din sumele distribuite creditorilor. Deci, administratorul Dionisie Antocel, care a fost numit prin decizia judecătoriei economice, a cumulat într-un cont la „Termocom”, din 2001 până astăzi, 169 mln. de lei, datoria pe care trebuie s-o repartizeze creditorilor. Deci, administratorul va putea fi remunerat cu 5 mln. de lei. Mă întreb dacă Antocel va accepta să primească această remunerare sau consiliul creditorilor i-a stabilit un salariu prin care dânsul a renunţat la cele 3%. Antocel primeşte lunar un salariu de 12000-16000 de lei. Însă, conform legii, administratorul trebuia remunerat numai pe durata procesului, adică timp de cinci ani. Apare o altă întrebare: în ce bază primeşte Antocel salariu în perioada 2006-2008? În art.80 din aceeaşi lege, e scris că, la cererea autorităţii administraţiei publice locale sau din oficiu, instanţa de judecată poate destitui administratorul din motive întemeiate. Motiv întemeiat prin care să fie solicitată demisia lui Antocel este că nu mai are competenţa în baza legii. În prezent, există tot temeiul de rechemare din funcţie a administratorului. Noi credem că Judecătoria economică şi Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să ia atitudine vizavi de judecătorul Boris Bârcă pentru că acesta nu emite încheierea de încetare a procedurii de insolvabilitate.

– Cum ar putea fi rezolvată totuşi problema cu „Termocom”-ul?

– Există posibilităţi de a scoate municipalitatea din acest conflict permanent cu „Termocom” şi cu puterea centrală. Dar pentru aceasta e necesar să fie modificată Legea privind serviciile publice de gospodărie comunală şi Legea cu privire la energetică, prin care competenţa de aprobare a tarifelor la serviciile locativ-comunale, energie termică, energie electrică, gaz, apă potabilă şi deservirea blocului să revină unui organ autonom, care este ANRE. Astfel, această competenţă nu va mai aparţine CMC-ului şi va dispărea şi conflictul. Din păcate, actuala majoritate comunistă din parlament nu doreşte să opereze modificări în legi şi să schimbe această situaţie, fiindcă le convine. Ei vor menţine această situaţie până la alegeri. Campania electorală coincide cu sezonul de încălzire. În această campanie, calul troian va fi „Termocom”-ul.


– Dle Cernei, nu vi se pare straniu că într-o ţară unde cea mai mare parte din populaţie trăieşte la limita sărăciei, serviciile comunale să fie atât de scumpe?

– Într-o ţară normală, plata pentru serviciile comunale constituie 20-25% din bugetul unei familii. Noi însă trăim în ţara minunilor, avem de achitat nişte facturi mai mari decât venitul multor familii. Iar cetăţenii au destulă maturitate politică să înţeleagă scenariul guvernării comuniste din actuala campanie electorală de a folosi tertipuri şi de a face jocuri murdare. Una din misiunile unui ales local, în cazul dat, funcţia de consilier AMN, mă obligă să demasc aceste scenarii murdare şi să spun adevărul cetăţenilor. Ei, cetăţenii, urmează să decidă la primăvară cine doresc să conducă ţara. Căci sper că s-au convins cu vârf şi îndesat cât de prost au guvernat comuniştii şi aliaţii lor şi cât rău au făcut populaţiei băgându-şi nasul unde nu le fierbe oala, încercând să monopolizeze şi să ţină sub control totul, inclusiv autorităţile locale.

Eleonora CERNAT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: